Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na skvalitnenie systému stabilizácie zamestnancov v podniku Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = Proposal of measures on improving the employee stabilisation system in John Manville, a.s. Trnava

Šuteková, Vlasta
kniha