Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie riadiacich rozhodnutí vedúcich pracovníkov a organizácie ich plnenia v ZMOP, spol. s r.o., Modra = The suggestion of arrangements for improvement of the control decisions arragements and organization of they fulfillment in the ZMOP, spol. s r.o., Modra

Gaľan, Jozef
kniha