Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku KNOTT, spol. s r.o. = Proposal of measures to employees stabilization in company Knott, spol. s r.o

Husárová, Jarmila
kniha