Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vplyv kvality vzdelávania na uplatnenie absolventov na trhu práce = Influence of quality of education on application graduate on the employment market

Koňakovská, Oľga
kniha