Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Štúdium závislosti medzi rýchlosťou poklesu povrchovej drsnosti a hodnoty úberu materiálu pri leštení kovov plazmovým výbojom v elektrolyte

Gudabová, Patrícia
kniha