Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu outsourcingu ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku

Markušová, Ivana
kniha