Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Stanovenie závislosti koeficienta absorpcie svetla v rôznych druhoch priesvitných látok od vlnovej dĺžky

Bašnák, Tomáš
kniha