Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie metódy AHP pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku SE, a.s. Bratislava, závod EBO

Naňo, Tomáš
článok