Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vypracovanie návrhu motivácie pracovníkov v systéme manažérstva kvality v podniku POSS SLPC s. r. o., Voderady

Baláž, Ivan, 2010
kniha