Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh využitia predičkných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva podnikových financií = Proposal for the use of prediction methods for financial and economic analysis as a tool of corporate finance management

Lovíšková, Jana
kniha