Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Preberacie plány postupným výberom pri kontrole meraním percenta nezhodných jednotiek (Známa smerodajná odchýlka)

Janiga, Ivan
kniha