Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)

Drieniková, Katarína
článok