Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - II. (Stratégia SZP v kontexte s ISO 26 000)

Drieniková, Katarína
článok