Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov

Sekera, Branislav
článok