Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Rast intermetalických fáz na rozhraní spájka - substrát = Growth of intermetallic phases on interface solder - substrate

Hlaváčová, Ivana
kniha