Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Prieskum súčasného stavu riadenia ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality pre podnikovú prax

Šebo, Marián
kniha