Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Posúdenie náhrady škody vzniknutej pri výkone dohodnutých prác (obrábaním opracovaný odliatok)

Geleta, Vojtech
kniha