Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií.Aplikácie nových metód z Eurokódov

Kováč, Michal
kniha, ISBN: 978-80-227-3681-7