Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Závislosť mikroštruktúry nanokompozitných Me-C a MeC-C povlakov od typu magnetrónového naprašovania

Nichta, Roman
kniha