Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny

Majtánová, Lucia
kniha