Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte

Michalíková, Miriama
kniha