Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na tvorbu modelu konkurencieschopnosti v priemyselnom podniku TOPOS Tovarníky, a.s. v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným SZP

Slobodová, Emília
kniha