Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o

Novák, Jozef
kniha