Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Analýza podnikovej kultúry v podniku Konštrukta - Industry a návrh opatrení na jej zveľadenie

Holečková, Lucia
kniha