Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Nástup znalostnej ekonomiky a jej vplyv na utváranie nových ekonomických teórií

Heretiková, Katarína
článok