Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vybrané funkcie riadenia ľudských zdrojov v kontexte zmien externého prostredia organizácií

Kachaňáková, Anna
článok