Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Programovateľný logický automat ako riadiaci prvok kombinovaných diskrétnych dynamických systémov

Strémy, Maximilián
kniha