Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Komparatívna analýza špeciálnych fondov nehnuteľností pomocou metódy váženého súčtu

Pánik, Miroslav
článok