Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zisťovanie vplyvu faktorov na súdkovitosť pri ubíjaní za tepla pomocou numerickej simulácie [elektronický zdroj]

Sobota, Róbert
kniha, ISBN: 978-80-8096-178-7