Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch - príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam

Budiský, Roman
kniha