Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)

Murínová, Slavomíra
článok