Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na využitie výročnej správy na hodnotenie finančno-ekonomických výsledkov vo vybranom priemyselnom podniku

Návoj, Richard
kniha