Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj]

Heretiková, Katarína
kniha, ISBN: 978-80-227-3967-2