Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o

Pavlačková, Veronika
kniha