Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite

Gabková, Jana
článok