Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reaktívne - separačných procesov [elektronický zdroj]

Mihaľ, Mário
kniha, ISBN: 978-80-89597-14-7