Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zmena mechanických vlastností formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín pri dlhodobom skladovaní

Kučerák, Patrik
kniha