Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s

Janíková, Lenka
kniha