Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku INTERGLASS, s. r. o. Slovakia, Medzilaborce

Palaščaková, Ivana
kniha