Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zdokonalenie motivácie zamestnancov v podniku PIVOT + QARI, spol. s r. o., Hlohovec

Köszeghyová, Adriana
kniha