Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Trenčín

Marušincová, Petronela
kniha