Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Porovnanie výkonových parametrov šmykom riadeného nakladača LOCUST L753, pri alternatívnom využití variantných spaľovacích motorov s výkonom 43kW a 36kW

Somogyi, Zoltán
kniha