Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Aplikácia pravdepodobnostnej anylýzy bezpečnosti na optimalizáciu preventívnej údržby zariadení jadrových elektrární VVER 440

Spenlinger, Robert
kniha