Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele

Palkovičová, Andrea
článok