Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Výskum a aplikácia vybraných systémových metód a prístupov na problémy rozvoja riadenia (managementu) strojárskych podnikov

Sakál, Peter
kniha