Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Sociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja/Socio-economic aspects of spatial development

Gindlová, Daniela
kniha, ISBN: 80-88999-06-5