Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Informačné správanie a digitálne knižnice. Information Behaviour in Digital Libraries

Steinerová, Jela
kniha, ISBN: 80-85165-87-2