Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Využitie pretvárnej práce na hodnotenie tvárniteľnosti drôtov. Using of work of deformation to evaluation of wire formability

Tittel, Viktor
článok