Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Príspevok ku klasifikácii obrábania z hľadiska nástroja. Contribution to classification of machining from aspect of tool

Lipa, Zdenko
článok