Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning

Lipa, Zdenko
článok